CCommonDialog::CCommonDialog

CCommonDialog (CWnd * pParentWnd );

พารามิเตอร์

pParentWnd

จุดหลักหรือเจ้าของหน้าต่างวัตถุ (ชนิดของCWnd) ซึ่งเป็นวัตถุโต้ตอบ ถ้าเป็นNULLหน้าต่างหลักของวัตถุการโต้ตอบถูกตั้งค่าเป็นหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์หลัก?

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCCommonDialog ดูCDialog::CDialogสำหรับข้อมูลทั้งหมด?

ภาพรวม CCommonDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDialog::CDialog(&N)

Index