CCommandLineInfo::m_strPrinterName

หมายเหตุ

จัดเก็บค่าของพารามิเตอร์ไม่ใช่ค่าสถานะที่สองบนบรรทัดคำสั่ง พารามิเตอร์นี้มักใช้ชื่อของเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์กับเชลล์คำสั่ง เริ่มต้นใช้งานการParseParamชุดนี้สมาชิกของฐานข้อมูลเท่านั้นหากพบ/ptค่าสถานะบนบรรทัดคำสั่ง?

ภาพรวม CCommandLineInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCommandLineInfo::m_strFileName, CCommandLineInfo::m_strDriverName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand(&N)

Index