CCommandLineInfo::m_strDriverName

หมายเหตุ

จัดเก็บค่าของพารามิเตอร์ไม่ใช่ธงสามบนบรรทัดคำสั่ง พารามิเตอร์นี้โดยปกติคือ ชื่อของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์กับเชลล์คำสั่ง เริ่มต้นใช้งานการParseParamชุดนี้สมาชิกของฐานข้อมูลเท่านั้นหากพบ/ptค่าสถานะบนบรรทัดคำสั่ง?

ภาพรวม CCommandLineInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCommandLineInfo::m_strFileName, CCommandLineInfo::m_strPrinterName, CCommandLineInfo::m_strPortName, CWinApp::ProcessShellCommand(&N)

Index