CComboBoxEx::GetComboBoxCtrl

CComboBox * GetComboBoxCtrl ();

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCComboBox?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเข้าตัวชี้ไปที่ตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสมภายในวัตถุCComboBoxEx ตัวควบคุมCComboBoxExประกอบด้วยหน้าต่างหลัก ซึ่ง encapsulates CComboBox?

CComboBoxวัตถุชี้ไปตามค่าส่งกลับคือ วัตถุชั่วคราว และถูกทำลายในช่วงเวลาการประมวลผลไม่ได้ใช้งานถัดไป?

ภาพรวม CComboBoxEx |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBoxEx::GetEditCtrl(&N)

Index