CCmdUI::m_nID

หมายเหตุ

ID ของรายการเมนู ปุ่มแถบเครื่องมือ หรือวัตถุอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้อื่นแทน โดยวัตถุCCmdUI?

ภาพรวม CCmdUI |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index