CBitmapButton::CBitmapButton

CBitmapButton ( );

หมายเหตุ

สร้างวัตถุCBitmapButton?

หลังจากที่สร้างวัตถุ c ++ CBitmapButtonโทรCButton::Create เพื่อสร้างตัวควบคุมปุ่ม Windows และแนบไปยังวัตถุCBitmapButton?

ภาพรวม CBitmapButton |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCBitmapButton::LoadBitmaps, CBitmapButton::AutoLoad, CBitmapButton::SizeToContent, CButton::Create(&N)

Index