CAsyncSocket::CAsyncSocket

CAsyncSocket ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุแบบซ็อกเก็ตที่ว่างเปล่า หลังจากตรวจวัตถุ คุณต้องเรียกใช้ฟังก์ชันสมาชิกสร้างเพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูลซ็อกเก็ตและผูกอยู่ (ทางด้านเซิร์ฟเวอร์ของการสื่อสารของ Windows Sockets เมื่อฟังซ็อกเก็ตสร้างซ็อกเก็ตเพื่อใช้ในการเรียกการยอมรับคุณไม่โทรสร้างซ็อกเก็ตที่)

ภาพรวม CAsyncSocket |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCAsyncSocket::Create(&N)

Index