CAsyncMonikerFile::CAsyncMonikerFile

CAsyncMonikerFile ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCAsyncMonikerFile มันสร้างอินเทอร์เฟซสำหรับIBindHost IBindHostจะใช้เฉพาะเมื่อคุณให้ในฟังก์ชันสมาชิกเปิด?

สำหรับคำอธิบายของอินเทอร์เฟซสำหรับIBindHostดูActiveX SDK?

ภาพรวม CAsyncMonikerFile |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDataPathProperty, CAsyncMonikerFile::Open(&N)

Index