CAnimateCtrl::CAnimateCtrl

CAnimateCtrl ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCAnimateCtrl คุณต้องเรียกใช้ฟังก์ชันสร้างสมาชิกก่อนที่จะสามารถทำการดำเนินการอื่น ๆ บนวัตถุคุณสร้าง?

ภาพรวม CAnimateCtrl |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCAnimateCtrl::Create(&N)

Index