ประเภทเอกสารที่ใช้งานอยู่

เอกสารที่ใช้งานอยู่สามารถแสดง ในหน้าต่างไคลเอ็นต์ทั้งหมดของเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer 3.0 หรือ ในคอนเทนเนอร์ที่ใช้งานอยู่ — เช่น Microsoft Office Binder — ที่สนับสนุนเอกสารที่ใช้งานอยู่?

CDocObjectServer

แผนที่อินเทอร์เฟซใช้งานอยู่เอกสาร และการเริ่มต้น และการเรียกใช้วัตถุเอกสารที่ใช้งาน?

CDocObjectServerItem

ใช้คำกริยา OLE เซิร์ฟเวอร์สำหรับเอกสารที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะ?

COleDocObjectItem

ใช้เอกสารที่ใช้งานแก้ไข?

Index