CString::Delete

int Delete (int nIndex, int nCount = 1)
rzut (CMemoryException);

Wartość zwracany

Długooć ciągu zmienionych.

Parametry

nIndex

Indeks pierwszego znaku do usunięcia.

nCount

Liczba znaków, które mają zostać usunięte.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby usunąć znaku lub znaków z ciągu, począwszy od znaku na nIndex. Jeśli nCount jest dłuższa niż ciąg, pozostała część ciągu zostaną usunięte.

Przykład

 //Drugi następującym przykładzie zademonstrowano użycie CString::Delete.
   str2 = "Hockey najlepsze!";
   printf ("przed: %s\n", str2 (LPCTSTR));
   int n = str2.Usuń (6, 3);
   printf ("po: %s\n", str2 (LPCTSTR));
   ASSERT (n == str2.GetLength());

//Ta kod generuje ten wiersz danych wyjściowych:

Przed: Najlepiej Hockey!
Po: Hockey najlepszych

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CString::Insert

Index