CString::CollateNoCase

int CollateNoCase (LPCTSTR lpsz ) stała;

Wartość zwracany

Zera jeśli ciągi są identyczne (Sprawa pominięciu), lt; 0, jeśli ten obiekt CString jest mniejsze niż lpsz (Sprawa pominięciu), lub > 0, jeśli ten obiekt CString jest większa niż lpsz (ignorując sprawy).

Parametry

lpsz

Wskaźnik do innych ciąg używany do porównania.

Uwagi

Porównuje ten obiekt CString z innego ciągu przy użyciu funkcji rodzajowa tekst _tcscoll. Funkcja rodzajowa tekst _tcscoll, który jest zdefiniowany w TCHAR.H, mapy do stricoll, wcsicolllub _mbsicoll w zależności od zestawu znaków, który definiuje się w kompilacji czasu. Każda z tych funkcji wykonuje nierozróżniania porównania ciągów, zgodnie ze strony kodowej aktualnie w użyciu.

Omówienie CString |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CString::Collate, CString::Compare&NoCase, CString::Compare

Index