CPropertySheetEx::m_psh

Uwagi

Strukturę, której członkowie przechowuje właściwości PROPSHEETHEADER. Aby zainicjować wygląd arkusza właściwości po jest skonstruowany, ale przed wyświetleniem z CPropertySheet::DoModal, należy użyć tej struktury. Na przykład ustaw dwSize członkiem m_psh żądany arkusz właściwości mają rozmiar.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej struktury, włączając w to wykaz członków, zobacz PROPSHEETHEADER w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CPropertySheetEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheetEx::Construct

Index