Członkowie klasy CPropertySheetEx

Budowa

CPropertySheetEx Obiekt CPropertySheetEx.
Konstrukcja Tworzy obiekt CPropertySheetEx . Za pomocą strony właściwości, która ma wiele parametrów.

Członkowie danych

m_psh Struktury PROPSHEETHEADER , którego członkowie zawierają właściwości arkusz właściwości do utworzenia.

Operacje

AddPage Pozwala dodać stronę do arkusza właściwości.

Omówie&nie CPropertySheetEx |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage, CPropertyPageEx

Index