CPropertySheetEx::AddPage

void AddPage (CPropertyPageEx * pPage );

Parametry

pPage

Wskazuje na stronę, aby dodać do arkusza właściwości. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby dodać stronę właściwości arkusz właściwości. Dodaj strony do arkusza właściwości w kolejności od lewej do prawej, w jakiej mają się pojawić się.

Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu stronę w arkuszu właściwości, zobacz CPropertySheet::AddPage.

Omówie&nie CPropertySheetEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index