CPropertySheet::EnableStackedTabs

void EnableStackedTabs (BOOL bStacked );

Parametry

bStacked

Wskazuje, czy skumulowany karty są włączone w arkuszu właściwości. Wyłącz skumulowany wiersze tagów przez ustawienie bStacked na FALSE.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby wskazać, czy stos wierszy kart w arkuszu właściwości. Domyślnie jeśli arkusz właściwości ma więcej kart nie mieści się w jednym wierszu w szerokości arkusza właściwości karty będą układane w wielu wierszach. Aby użyć przewijania kart zamiast ułożenia kart, wywołanie EnableStackedTabs z bStacked ustawiona na wartość FALSE przed wywołaniem metody DoModal lub Utwórz.

Podczas tworzenia modalny lub niemodalny właściwości arkusza, należy wywołać EnableStackedTabs . Aby włączyć ten styl w CPropertySheet-pochodnych klasy, napisać funkcję obsługi wiadomości WM_CREATE. W zastąpiona wersja CWnd::OnCreateprzed wywołaniem Implementacja klasy bazowej Wywołaj EnableStackedTabs (FAŁSZ).

Przykład

i&nt CMyPropertySheet::OnCreate (LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
{
 nbsp;    / / Set dla stylu przewijania kart
      EnableStackedTabs(FALSE);
      / / Wywołanie klasy podstawowej
      Jeżeli (CPropertySheet::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
            zwrócona wartość -1;
      / / TODO: dodać tutaj kod tworzenie specjalistycznych
      zwrócona wartość 0;
}

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index