CPropertyPageEx::CPropertyPageEx

(CPropertyPageEx);

CPropertyPageEx (UINT nIDTemplate, UINT nIDCaption = 0, UINT nIDHeaderTitle = 0, UINT nIDHeaderSubTitle = 0);

CPropertyPageEx (LPCTSTR lpszTemplateName, UINT nIDCaption = 0, UINT nIDHeaderTitle = 0, UINT nIDHeaderSubTitle = 0);

Parametry

nIDTemplate

Identyfikator szablonu używane dla tej strony.

nIDCaption

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w karcie dla tej strony. Jeśli 0, nazwy będą pobierane z szablonu okno dialogowe dla tej strony.

nIDHeaderTitle

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w lokalizacji tytuł nagłówek strony właściwości.

nIDHeaderSubTitle

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w lokalizacji podtytuł nagłówek strony właściwości.

lpszTemplateName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę szablonu używane dla tej strony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do konstruowania obiektu CPropertyPageEx . Obiekt jest wyświetlany po spełnione są wszystkie następujące warunki:

Jeśli masz wiele parametrów (na przykład, jeśli używasz tablicy), użyć skonstruować zamiast CPropertyPageEx.

Omówie&nie CPropertyPageEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::CPropertyPage

Index