CPropertyPageEx::Construct

void konstrukcji (UINT nIDTemplate, UINT nIDCaption = 0, UINT nIDHeaderTitle = 0, UINT nIDHeaderSubTitle = 0);

void konstrukcji (LPCTSTR lpszTemplateName, UINT nIDCaption = 0, UINT nIDHeaderTitle = 0, UINT nIDHeaderSubTitle = 0);

Parametry

nIDTemplate

Identyfikator szablonu używane dla tej strony.

lpszTemplateName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę szablonu używane dla tej strony.

nIDCaption

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w karcie dla tej strony. Jeśli 0, nazwy będą pobierane z szablonu okno dialogowe dla tej strony. Domyślnie, 0.

nIDHeaderTitle

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w lokalizacji tytuł nagłówek strony właściwości. Domyślnie, 0.

nIDHeaderSubTitle

Identyfikator nazwy mają być umieszczone w lokalizacji podtytuł nagłówek strony właściwości. Domyślnie, 0.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do konstruowania obiektu CPropertyPageEx.

Użyj konstruowania , jeśli chcesz określić swój parametrów w czasie wykonywania lub jeśli używasz tablice.

Omówie&nie CPropertyPageEx |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertyPage::Construct, CPropertyPageEx::CPropertyPageEx

Index