COleSafeArray::operator lt; & lt;

CDumpContextamp; Operatora AFXAPI << (CDumpContext & dc, COleSafeArray & saSrc );

Uwagi

Wstawiania COleSafeArray (lt; <) operatora obsługuje diagnostyczne dumpingu i przechowywanie obiektów COleSafeArray do archiwum.

Omówie&nie COleSafeArray |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index