COleDBRecordView::OnGetRowset

wirtualny CRowset * OnGetRowset () = 0;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CRowset , jeśli obiekt został utworzony pomyślnie; w przeciwnym razie PUSTEGO wskaźnika.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CRowset skojarzonego z rekordu widoku. Można zastąpić tę funkcję Państwa do skonstruowania lub uzyskania obiektu zestawu wierszy i zwrócić wskaźnika. Jeśli można zadeklarować własną klasę rekordu widok z ClassWizard, kreator zapisuje zastępowania domyślnego dla Ciebie. ClassWizard's Domyślna implementacja Zwraca wskaźnik wierszy, przechowywane w widoku rekordów, jeśli taka istnieje. Jeśli nie, obiekt zestawu wierszy typu określony z ClassWizard i wywołuje jego funkcji Otwórz Państwa, do otwarcia tej tabeli lub kwerendy, a następnie zwraca wskaźnik do obiektu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje i przykłady, zobacz artykuł rekord widoki: przy użyciu widoku rekordu w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie COleDBRecordView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index