Członkowie klasy COleDBRecordView

Budowa

COleDBRecordView Obiekt COleDBRecordView.

Atrybuty

OnGetRowset Zwraca wskaźnik do obiektu klasy CRowset.

Operacje

OnMove Aktualizacje bieżącego rekordu (jeśli jest zabrudzony) w źródle danych, a następnie przechodzi do określonego rekordu (następnego, poprzedniego, pierwszego lub ostatni).

Omówie&nie COleDBRecordView |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index