COleClientItem::GetIconFromRegistry

(HICON GetIconFromRegistry) stała;

st&atyczne HICON GetIconFromRegistry (CLSIDamp;identyfikator CLSID );

Wartość zwracany

Prawidłowy dojście do ikonę zasobu lub NULL , jeśli nie można odnaleźć serwera ikonę lub ikona domyślna.

Parametry

identyfikator clsid

Odniesienie do CLSID dla serwera związane z ikoną.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać dojścia do zasobu ikony związane z serwera określonego identyfikatora CLSID.

Tej funkcji członek będzie nie uruchomi serwer lub uzyskania ikona dynamicznie, nawet wtedy, gdy serwer jest już uruchomiony. Zamiast tego funkcja ta Państwa otwiera obrazem wykonywalnym serwera i pobiera static icon związanych z serwerem została zarejestrowana.

Omówienie COleClientItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index