CHttpServer::OnWriteBody

BOOL OnWriteBody (CHttpServerContext * pCtxt, LPBYTE pbData, LPDWORD dwWrite, DWORD dwReserved = 0);

Wartość zwracany

Zera dla awarii i niezerowa dla sukcesu.

Parametry

pCtxt

Wskaźnik do obiektu CHttpServerContext

pbData

Dane są zapisywane do klienta.

dwWrite

Liczba bajtów, które mają być zapisane do klienta.

dwReserved

Zarezerwowane do użycia w przyszłości; musi być równy 0.

Uwagi

Zastąpić tę funkcję do zapisywać dane do serwera. MFC wywoła funkcję StrToHex tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

Funkcja ta zapisuje dane Wróć do klienta przez wywołanie CHttpServerContext::WriteClient. Jeśli obiekt CHttpServerContext został ustawiony rozmiar fragmentu może dokonać kilku wywołania CHttpServerContext::WriteClient.

Omówie&nie CHttpServer |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServerContext::SetChunkSize, CHttpServerContext::GetChunkSize

Index