CHttpServerContext::SetChunkSize

DWORD SetChunkSize (DWORD dwNewSize );

Wartość zwracany

Poprzedni rozmiar fragmentu.

Parametry

dwNewSize

Nowy rozmiar fragmentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wielkość fragmentu dla bieżącego kontekstu. Rozmiar fragmentu jest to liczba bajtów, które MFC będzie wysyłać ponownie w operacji zapisu indywidualnych, podczas zapisywania danych od organu strumienia w obiekcie CHttpServerContext Wróć do klienta. Rozmiar fragmentu początkowo wynosi zero, podczas tworzenia kontekstu. Rozmiar fragmentu zero oznacza, że MFC podejmie próbę zapisu całkowity strumień w jednej operacji. Każda inna wartość powoduje ramy podzielenie treści odpowiedzi na fragmenty nie większy niż określony rozmiar.

Nie zawsze konieczne jest ustawienie rozmiaru fragmentu, ale może być wymagane użycie HTTPS, ponieważ HTTPS jest ograniczona do pisania 14 kilobajtów operacji maksimum. Protokół HTTPS jest rodzajem protokołu HTTP, używający secure socket layer jej protokołu transportowego.

Omówienie CHttpServerContext |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHttpServerContext::GetChunkSize, CHttpServer::OnWriteBody

Index