CHtmlView::Stop

unieważnij (Stop);

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby anulować wszystkie oczekujące nawigacji lub pobrać operacji i zatrzymać wszystkie elementy strony dynamicznej, takie jak tło dźwięki i animacje.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::ExecWB, IWebBrowser2::Stop

Index