CHtmlView::SetVisible

void SetVisible (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Niezerowa, jeśli formant jest widoczny; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do ustawiania stanu widoczności formantu WebBrowser.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetVisible, IWebBrowser2::put_Visible

Index