CHtmlView::SetTop

void SetTop (długi nNewValue );

Parametry

nNewValue

Współrzędna ekranu górnej krawędzi głównego okna.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek odległość między wewnętrznych krawędzi formantu WebBrowser i górnej krawędzi jego opakowanie

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetTop, IWebBrowser2::put_Top

Index