CHtmlView::SetToolBar

void SetToolBar (int nNewValue );

Parametry

nNewValue

Wskazuje, czy ma być wyświetlany pasek narzędzi. Niezerowa, jeśli pasek narzędzi ma być wyświetlany; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pokazać lub ukryć paska narzędzi programu Internet Explorer.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetToolBar, IWebBrowser2::put_ToolBar

Index