CHtmlView::SetTheaterMode

void SetTheaterMode (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Niezerowa ustawić formant WebBrowser trybie kinowym; inny sposób zera. Wartość domyślna wynosi zero.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wartość wskazującą, czy formant WebBrowser w trybie kinowym. Kiedy przeglądarka sieci web jest w trybie kinowym, głównego okna przeglądarki wypełnia cały ekran, pojawi się pasek narzędzi z minimalnym zestawem narzędzi nawigacyjnych, a na pasku stanu pojawia się w prawym górnym rogu ekranu.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetTheaterMode, CHtmlView::GetFullScreen, CHtmlView::SetFullScreen

Index