CHtmlView::SetStatusBar

void SetStatusBar (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Niezerowa, jeśli na pasku stanu jest widoczny; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa do wyświetlania na pasku stanu.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetStatusBar, IWebBrowser2::put_StatusBar

Index