CHtmlView::SetSilent

void SetSilent (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Jeśli niezerową, okna dialogowe nie będą wyświetlane; Jeśli zerowy, pojawi się okien dialogowych. Wartość domyślna wynosi zero.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić wartość wskazującą, czy wszystkie okna dialogowe może wykazać.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetSilent, IWebBrowser2::put_Silent

Index