CHtmlView::SetRegisterAsDropTarget

void SetRegisterAsDropTarget (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Określa, jeśli formant WebBrowser jest zarejestrowany jako miejsce docelowe upuszczenia dla nawigacji. Jeśli niezerową, obiekt jest zarejestrowany jako miejsce docelowe upuszczenia; Jeśli zerowy, nie jest miejsce docelowe upuszczenia.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić wartość wskazującą, czy formant WebBrowser jest zarejestrowany jako miejsce docelowe upuszczenia dla nawigacji.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetRegisterAsDropTarget, IWebBrowser2::put_RegisterAsDropTarget

Index