CHtmlView::SetRegisterAsBrowser

void SetRegisterAsBrowser (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Określa, czy program Internet Explorer jest zarejestrowany w przeglądarce najwyższego poziomu. Jeśli niezerową, przeglądarka sieci web jest zarejestrowany w przeglądarce najwyższego poziomu; Jeśli zerowy, nie jest najwyższego poziomu przeglądarki. Wartość domyślna wynosi zero.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wartość wskazującą, czy formant WebBrowser jest zarejestrowany jako najwyższego poziomu przeglądarki do rozpoznawania nazw docelowych. Najwyższego poziomu przeglądarka jest w rejestrze jako przeglądarki domyślnej przeglądarki.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetRegisterAsBrowser, IWebBrowser2::put_RegisterAsBrowser

Index