CHtmlView::SetOffline

void SetOffline (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Różna od zera do odczytu z lokalnej pamięci podręcznej; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wartość wskazującą, czy formant WebBrowser obecnie działa w trybie offline. W trybie offline przeglądarka odczyta stron HTML z lokalnej pamięci podręcznej, zamiast z dokumentu źródłowego.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetOffline, IWebBrowser2::put_Offline

Index