CHtmlView::SetMenuBar

void SetMenuBar (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Niezerowa, aby wyświetlić pasek menu; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pokazać lub ukryć paska menu programu Internet Explorer.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetMenuBar, IWebBrowser2::put_MenuBar

Index