CHtmlView::SetLeft

void SetLeft (długi nNewValue );

Parametry

nNewValue

Współrzędna ekranu lewej krawędzi głównego okna.

Uwagi

Ustawia położenie poziome okna głównego programu Internet Explorer.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetLeft, IWebBrowser2::put_Left

Index