CHtmlView::SetFullScreen

void SetFullScreen (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Niezerowa dla trybu pełnoekranowego; inny sposób zera.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić albo tryb pełnoekranowy lub normalnego okna programu Internet Explorer. W trybie pełnoekranowym okno główne programu Internet Explorer jest zmaksymalizowane i pasek stanu, paska narzędzi, paska menu i pasek tytułu są ukryte.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetFullScreen, CHtmlView::SetTheaterMode, IWebBrowser2::put_FullScreen, Właściwość FullScreen

Index