CHtmlView::SetAddressBar

void SetAddressBar (BOOL bNewValue );

Parametry

bNewValue

Różna od zera do pokazywania paska adresu; inny sposób zera.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pokazać lub ukryć paska adresu obiektu programu Internet Explorer.

Dotyczy programu Internet Explorer. Jeśli używasz tego wywołania z formantu WebBrowser, zwróci błąd nie, ale zignoruje to wywołanie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetAddressBar, IWebBrowser2::put_AddressBar

Index