CHtmlView::Refresh2

void Refresh2 (int nLevel );

Parametry

nLevel

Adres zmiennej określania poziomu odświeżania. Możliwe zmienne są zdefiniowane w RefreshConstants, w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ponownie ładuje plik, który program Internet Explorer jest aktualnie wyświetlana. W przeciwieństwie do odświeżania Refresh2 zawiera parametr, który określa poziom odświeżania.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  IWebBrowser2::Refresh2

Index