CHtmlView::Refresh

nieważne odświeżania);

Uwagi

Wczytuje ponownie adres URL lub plik, który aktualnie jest wyświetlanie przeglądarki sieci web. Odśwież zawiera żadnych parametrów do ustawiania poziomu odświeżania.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::Refresh2, IWebBrowser2::Refresh

Index