CHtmlView::QueryStatusWB

OLECMDF QueryStatusWB (OLECMDID cmdID ) stała;

Wartość zwracany

Adres wartość OLECMDF , odbierająca stan polecenia.

Parametry

cmdID

OLECMDID wartość polecenia, dla którego obiekt wywołujący potrzebuje informacji o stanie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek kwerendy stanu polecenia. QueryStatusWB implementuje zachowanie IOleCommandTarget::QueryStatus metody.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::ExecWB, IWebBrowser2::QueryStatusWB

Index