CHtmlView::PutProperty

void PutProperty (LPCTSTR lpszPropertyV&ARIANTamp stała;vtValue );

void PutProperty (LPCTSTR lpszPropertyName, podwójne dValue );

void PutProperty (LPCTSTR lpszPropertyName, długo lValue );

void PutProperty (LPCTSTR lpszPropertyName, LPCTSTR lpszValue );

void PutProperty (LPCTSTR lpszPropertyName, krótkie nValue );

Parametry

lpszProperty

Ciąg zawierający właściwości do zestawu.

vtValue

Nową wartość właściwości wskazanej przez lpszProperty.

lpszPropertyName

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę właściwości, aby ustawić.

dValue

Nowa wartość właściwości.

lValue

Nowa wartość właściwości.

lpszValue

Wskaźnik ciąg zawierający nową wartość właściwości.

nValue

Nowa wartość właściwości.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić właściwości skojarzone z danym obiektem.

Dotyczy programu Internet Explorer i WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetProperty, IWebBrowser2::PutProperty

Index