CHtmlView::OnToolBar

wirtualnej OnToolBar void (BOOL bToolBar );

Parametry

bToolBar

Niezerowa, jeśli widoczny jest pasek narzędzi programu Internet Explorer lub inny sposób zero.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas zmieniła się właściwości paska narzędzi.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetToolBar, CHtmlView::SetToolBar, DWebBrowserEvents2::OnToolBar

Index