CHtmlView::OnTitleChange

wirtualnej OnTitleChange void (LPCTSTR lpszText );

Parametry

lpszText

Nowy tytuł dokumentu.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram powiadamianie aplikacji, jeśli tytuł dokumentu w formancie WebBrowser staje się dostępna lub zmiany.

HTML może zmienić tytuł; podczas gdy HTML nadal jest pobieranie, adres URL dokumentu jest ustawiony jako tytuł. Po rzeczywistej tytuł (jeśli istnieje) jest analizowany z kodu HTML, tytuł zostanie zmieniony aby odzwierciedlały rzeczywiste tytuł.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  DWebBrowserEvents2::TitleChange

Index