CHtmlView::OnStatusTextChange

wirtualnej OnStatusTextChange void (LPCTSTR lpszText );

Parametry

lpszText

Ciąg, który zawiera nowy tekst paska stanu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach powiadamiania aplikację, która zmieniła się tekst paska stanu skojarzonego z formantu WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  DWebBrowserEvents2::StatusTextChange

Index