CHtmlView::OnStatusBar

wirtualnej OnStatusBar void (BOOL bStatusBar );

Parametry

bStatusBar

Niezerowa, jeśli pasek stanu programu Internet Explorer jest widoczny lub w przeciwnym razie zero.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas zmieniła się właściwości StatusBar.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetStatusBar, CHtmlView::SetStatusBar, DWebBrowserEvents2::OnStatusBar

Index