CHtmlView::OnPropertyChange

wirtualnej OnPropertyChange void (LPCTSTR lpszProperty );

Parametry

lpszProperty

Wskaźnik ciąg zawierający nazwę właściwości.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram zgłaszania wniosku, że PutProperty zmieniła się wartość właściwości.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetProperty, DWebBrowserEvents2::PropertyChange

Index