CHtmlView::OnProgressChange

wirtualnej OnProgressChange void (długi nProgress, długo nProgressMax );

Parametry

nProgress

Całkowity postęp Pokaż lub -1 po zakończeniu postępu.

nProgressMax

Wartość maksymalna postępu.

Uwagi

Ta funkcja Państwa jest wywoływany przez ram powiadamianie aplikacji, że postęp operacji pobierania został zaktualizowany.

Pojemnik można użyć informacji dostarczonych przez to zdarzenie, aby wyświetlić liczbę bajtów pobranych dotychczas lub zaktualizować wskaźnik postępu.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CHtmlView::GetBusy, DWebBrowserEvents2::ProgressChange, CProgressCtrl

Index