CHtmlView::OnNewWindow2

wirtualnej OnNewWindow2 void (LPDISPATCH * ppDispBOOL * Anuluj );

Parametry

ppDisp

Wskaźnik wskaźnika interfejsu, który opcjonalnie otrzymuje wskaźnika interfejsu IDispatch nowego obiektu WebBrowser lub programu Internet Explorer.

Anuluj

Wskaźnik Flaga Anuluj. Aplikację można ustawić dla tego parametru celu niezerowych, aby anulować operację nawigacji lub od zera do pozwala kontynuować.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach podczas nowego okna ma być tworzony przy wyświetlaniu zasobu. To zdarzenie poprzedza utworzenie nowego okna od wewnątrz formantu WebBrowser.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; DWebBrowserEvents2::NewWindow2

Index