CHtmlView::OnNavigateComplete2

wirtualnej OnNavigateComplete2 void (LPCTSTR strURL );

Parametry

strURL

Wyrażenie tekstowe, którego wynikiem jest adres URL, UNC pliku nazwa lub PIDL (wskaźnik do listy), która została otwarta.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie nazywa się w ramach po zakończeniu nawigacji na hiperłącze (w elemencie okna lub zestawu ramek).

Parametr URL może być PIDL w przypadku o podmiot przestrzeni nazwa powłoki, dla którego jest nie reprezentacji adresów URL.

Należy zauważyć, że adres URL zawarte w strURL może być inny niż adres URL, który przeglądarki brzmiała przejdź do, ponieważ ten adres URL jest adres URL postaci kanonicznej i kwalifikowaną. Na przykład jeżeli aplikacji określa adres URL "www.microsoft.com" w wywołaniu funkcji Nawiguj lub Navigate2, adres URL przekazanego przez OnNavigateComplete2 będzie "http://www.Microsoft.com/poland/". Ponadto serwer został przekierowany przeglądarki do innego adresu URL, przekierowanego adresu URL będzie tutaj odzwierciedlenie.

Omówie&nie CHtmlView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; DWebBrowserEvents2::NavigateComplete2

Index